Trwa ładowanie...
bEKVOcKZ
Notowania

PRT Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej.

Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR), informuje, że w dniu 8 września 2021 roku Spółka powzięła informację o podpisaniu w dniu 8 września 2021 r. przez spółkę zależną Emitenta - ABEBA Spezialschuh- Ausstatter GmbH z siedzibą w St. Ingbert, wpisaną do rejestru handlowego sądu Amtsgericht Saarbrücken pod nr HRB 32581 (dalej: „ABEBA”), porozumienia („Porozumienie”) w sprawie przedłużenia współpracy z grupą Haberkorn, będącą znaczącym dystrybutorem obuwia w Europie.
Strony Porozumienia, w związku z rozszerzeniem oferty ABEBA o nowe modele obuwia, wyraziły w nim intencję zwiększenia dostaw towarów, realizowanych przez ABEBA na rzecz grupy Haberkorn do równowartości 540.000 euro w roku 2022 oraz przyjęły nowy cennik. W przypadku osiągnięcia i przekroczenia ww. kwoty Strony porozumiały się co do rabatów szczegółowo opisanych w Porozumieniu. Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR). W ocenie Zarządu może ona mieć wpływ na ocenę potencjału Emitenta i jego wynik finansowy.

Inne komunikaty

bEKVOcLH