Trwa ładowanie...
bFebfdAR
Notowania

ASM Zawiadomienie o osiągnięciu 27,06% ogólnej liczby głosów w Spółce

Zarząd ASM GROUP S.A. („Spółka”) informuje, że otrzymał od Gerard Malta Limited oraz Black Aston Foundation zawiadomienie o osiągnięciu 27,06% ogólnej liczby głosów w Spółce, sporządzone na podstawie w szczególności art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bFebfdBz