Trwa ładowanie...
bELBhrcl
Notowania
BLOOBER: strona spółki
9.09.2021, 19:01

BLO Realizacja programu skupu akcji własnych

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do informacji przekazanych w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku oraz Raporcie Bieżącym nr 31/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 12 lipca 2021 r., nabytych zostało w dniu 9 września 2021 roku na rachunek Spółki 2289 akcji własnych Emitenta po średniej cenie 18,51 zł za akcję.
W wyniku przeprowadzonych transakcji w ramach skupu akcji własnych Emitent nabył łącznie 309759 akcji własnych Spółki (uwzględnienie wartości po procedurze splitu akcji Spółki z dnia 18 marca 2021 r.), stanowiących ok. 1,75% jej kapitału zakładowego oraz ok. 1,75% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Emitent posiada 132799 akcji własnych nabytych w ramach ww. skupu akcji własnych Emitenta, stanowiących ok. 0,75% jej kapitału zakładowego oraz ok. 0,75% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Inne komunikaty

bELBhrcT