Trwa ładowanie...
bESQOKlN
Notowania
BIOTON: strona spółki
9.09.2021, 19:52

BIO Wniesienie przez AIS Investment 2 Sp. z o.o. skargi kasacyjnej

Zarząd Bioton S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka/Bioton S.A.") informuje, że w dniu dzisiejszym doręczono skargę kasacyjną AIS Investment 2 Sp. z o.o. ("AIS") od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VII Wydział Gospodarczy, wydanego dnia 31 marca 2021 r. w przedmiocie uchylenia uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na transakcję sprzedaży SciGen Ltd z siedzibą w Singapurze oraz określenia podstawowych warunków transakcji, podjętej w dniu 11 czerwca 2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bioton S.A.
Spółka informowała o oddaleniu przez Sąd Okręgowy powództwa AIS przeciwko Bioton S.A. raportem nr 4/2020 oraz o oddaleniu przez Sąd Apelacyjny apelacji od wyroku Sądu Okręgowego złożonej przez AIS raportem 3/2021.

Inne komunikaty

bESQOKmv