Trwa ładowanie...
bEICPlsl
Notowania

FEM Informacja o zawarciu listu intencyjnego dotyczącego potencjalnego zbycia znacznego pakietu Akcji

Zarząd Femion Technology S.A. (dawniej: SMS Kredyt Holding S.A) („Emitent”) informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym tj. 14 września 2021 r. informację od Prezesa Zarządu Emitenta, o zawarciu przez niego w dniu 14 września 2021 roku listów intencyjnych z dominującymi akcjonariuszami Emitenta, których celem jest ustalenie, w wyniku prowadzonych negocjacji, warunków na jakich może zostać zawarta pomiędzy stronami umowa sprzedaży znacznych pakietów Akcji Emitenta na rzecz Prezesa Zarządu („List intencyjny”). Zawarcie Listów intencyjnych stanowi rozpoczęcie formalnego procesu negocjacji pomiędzy stronami. Zawarcie Listów intencyjnych nie wyklucza przy tym możliwości prowadzenia przez strony odrębnych rozmów odnoszących się do uzgodnień w innych obszarach biznesowych. Jednocześnie zgodnie z otrzymaną informacją, zawarcie Listów intencyjnych nie ma charakteru wiążącego. Listy intencyjne zostały zawarte na czas określony do dnia 15 października 2021 roku. Zawarcie Listów intencyjnych wpisuje się przegląd opcji strategicznych o którym Emitent informował raportem ESPI nr 2/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.

Inne komunikaty

bEICPlsT