Trwa ładowanie...
bEEbPyLF
Notowania
SEVENET: strona spółki
14.09.2021, 14:16

SEV Podpisanie umowy kredytowej

Zarząd Spółki Sevenet S.A. z siedzibą w Gdańsku _Emitent_, niniejszym informuje, że w dniu 13.09.2021r. otrzymał obustronnie podpisaną umowę z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prosta 18.
Umowa dotyczy kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 10 mln PLN w celu finansowania bieżącej działalności gospodarczej Emitenta. Kredyt został objęty gwarancją Banku Gospodarstwa Kredytowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis oraz został udzielony na okres do dnia 29 sierpnia 2024 roku. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów. Jako zabezpieczenie kredytu zostały przyjęte: Weksel in blanco, wystawiony przez Emitenta, razem z deklaracją wekslową. Umowa zapewnia Spółce stabilne finansowanie działalności.

Inne komunikaty

bEEbPyMn