Trwa ładowanie...
bEEbSmAB
Notowania
R22: strona spółki
14.09.2021, 15:13

R22 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie R22 S.A. w dniu 14 września 2021 roku

Zarząd R22 spółka akcyjna „Spółka”, działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 września 2021 roku.

Załączniki

Inne komunikaty

bEEbSmBj