Trwa ładowanie...
bEEbdZFN
Notowania
RAFAKO: strona spółki
14.09.2021, 15:27

RFK Uzyskanie odpisu postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym RAFAKO S.A. wraz z klauzulą prawomocności.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 44/2020 z dnia 2 września 2020 roku informującego o złożeniu do Monitora Sądowego i Gospodarczego wniosku celem obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne („Prawo restrukturyzacyjne”) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 („Tarcza 4.0”), raportu bieżącego numer 45/2020 z dnia 7 września 2020 roku informującego o obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 7 września 2020 roku o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Prawa restrukturyzacyjnego ze zmianami wynikającymi z Tarczy 4.0, raportu bieżącego numer 58/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku informującego o zatwierdzeniu przez Zarząd Emitenta propozycji układowych dla wierzycieli Emitenta, raportu bieżącego numer 59/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku informującego o opracowaniu Planu Restrukturyzacyjnego, raportu bieżącego numer 63/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku informującego o przyjęciu w dniu 10 grudnia 2020 roku układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Emitenta, raportu bieżącego numer 67/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku informującego o złożeniu przez Emitenta w dniu 30 grudnia 2020 roku w Sądzie Rejonowym w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy wniosku o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu restrukturyzacyjnym Emitenta, raportu bieżącego numer 3/2021 z dnia 13 stycznia 2021 roku informującego o wydaniu przez Sąd Rejonowy w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy postanowienia o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu restrukturyzacyjnym Emitenta oraz raportu bieżącego numer 24/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku informującego o odrzuceniu przez Sąd Okręgowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy w dniu 29 czerwca 2021 roku dwóch zażaleń wniesionych przez wierzycieli Emitenta na postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy z dnia 13 stycznia 2021 roku o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu restrukturyzacyjnym Emitenta, niniejszym podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 14 września 2021 roku otrzymał z Sądu Okręgowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy odpis postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy z dnia 13 stycznia 2021 roku o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu restrukturyzacyjnym Emitenta wraz z klauzulą prawomocności.
Jednocześnie, Zarząd Emitenta wskazuje, iż z treści w/w postanowienia wraz z klauzulą prawomocności wynika, iż Sąd Okręgowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy stwierdził, iż postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwach XII Wydział Gospodarczy o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu restrukturyzacyjnym Emitenta jest prawomocne dnia 17 sierpnia 2021 roku. W tym kontekście Zarząd Emitenta w odniesieniu do raportu bieżącego numer 24/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku wyjaśnia, iż wskazał w tym raporcie na prawomocność postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy według najlepszej wiedzy Zarządu Emitenta, popartej stanowiskiem Nadzorcy Układu.

Inne komunikaty

bEEbdZGv