Trwa ładowanie...
bEEaUOqJ
Notowania
BOWIM: strona spółki
14.09.2021, 16:42

BOW Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za pierwsze półrocze 2021 r.

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za pierwsze półrocze 2021 roku zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe, wyznaczonego w raporcie bieżącym nr 1/2021 z dnia 08 stycznia 2021 roku na dzień 30 września 2021 roku.
Skonsolidowany raport okresowy za pierwsze półrocze 2021 r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe, zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 17 września 2021 r. w miejsce pierwotnie zaplanowanego terminu publikacji. Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Inne komunikaty

bEEaUOrr