Trwa ładowanie...
bEEbQCHp
Notowania
TORPOL: strona spółki
14.09.2021, 16:48

TOR Wybór oferty złożonej przez Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zarząd TORPOL S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 14 września 2021 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. [Inwestor] dokonała wyboru oferty złożonej przez Emitenta w przetargu nieograniczonym pn. Realizacja robót budowlanych dla zadania "Modernizacja układu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej na stacji Olsztyn Główny" w ramach projektu pn. "Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo - Olsztyn" [Inwestycja] jako najkorzystniejszej.
Kryterium oceny ofert złożonych w ramach ww. przetargu stanowiły cena brutto za realizację zakresu podstawowego [waga 70%], cena brutto za realizacje prawa opcji [waga 30%]. Cena oferty złożonej przez Emitenta w ramach aukcji elektronicznej wynosi ok. 470 mln zł brutto [tj. ok. 382,1 mln zł netto], w tym cena za realizację zakresu podstawowego 410 mln zł brutto [tj. ok. 333,3 mln zł netto], cena za realizację prawa opcji 60 mln zł brutto [tj. ok. 48,8 mln zł netto]. Termin realizacji Inwestycji został określony na 30 miesięcy od daty podpisania umowy. W przypadku braku odwołań ze strony pozostałych uczestników postepowania przetargowego co do wyboru oferty Emitenta w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie zawarta umowa na wykonanie w/w zakresu podstawowego określonego w ofercie. O zawarciu w następstwie powyższego stosownej umowy, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty

bEEbQCHX