Trwa ładowanie...
bEEbswzV
Notowania
SETANTA: strona spółki
14.09.2021, 17:16

ALG Zawarcie listu intencyjnego z ARP Games sp. z o.o.

Zarząd All in! Games S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: All in! Games, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł ze spółką ARP Games sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie (dalej: Partner, ARP Games) list intencyjny (dalej: List Intencyjny) przedmiotem, którego jest określenie ramowych zasad współpracy Stron na etapie przygotowawczym, zmierzających do powołania wspólnie nowego podmiotu na rynku gier komputerowych (dalej: Nowy Podmiot), którego celem będzie skomercjalizowanie efektów oraz potencjału akceleracji gier Partnera, stworzonych w latach 2016-2020 oraz kontynuacja tego programu w ramach nowego przedsięwzięcia (dalej: Projekt).
Rolą Nowego Podmiotu będzie wyszukiwanie, akceleracja i finansowanie produkcji gier komputerowych, wybranych do realizacji przez Strony i nadzór nad produkcją tychże gier, które będą wykonywane przez zewnętrzne podmioty. All In! Games będzie pełnić rolę wydawcy, odpowiedzialnego za wprowadzanie ukończonych projektów na rynek. Rozwój Projektu realizowanego przez Nowy Podmiot będzie finansowany ze środków pozyskanych od inwestorów prywatnych lub instytucjonalnych. Za pozyskanie środków na rozwój Projektu będzie odpowiedzialna All in! Games, z kolei ARP Games będzie odpowiedzialna za organizację, realizację i zarządzanie Projektem. Wraz z zawarciem Listu Intencyjnego Strony zobowiązały się do: a) podjęcia negocjacji biznesowych w celu ustalenia szczegółowych warunków współpracy w ramach Projektu, b) wspólnego wypracowania biznes planu wykazującego efektywność ekonomiczną Projektu. Zarząd wskazuje, iż decyzja o powołaniu Nowego Podmiotu jest jedną z ważnych elementów nowej strategii, nad którą obecnie Zarząd pracuje, a która po sfinalizowaniu i przyjęciu zostanie przez Zarząd ogłoszona, jak również może mieć istotny wpływ na rozwój portfolio oraz przyszłe wyniki finansowe All In! Games.

Inne komunikaty

bEEbswAD