Trwa ładowanie...
bECLyUuZ
Notowania
EFEKT: strona spółki
14.09.2021, 20:15

EFK Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta.

Zarząd Spółki Korporacja Gospodarcza "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej również: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym tj. 14 września 2021 roku, Korporacja Gospodarcza „Efekt” S.A. zawarła z Gminą Miejską Wrocławia umowę zakupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Irysowej we Wrocławiu o łącznej powierzchni 22.871 m², w następstwie wyboru oferty Emitenta złożonej w ramach publicznego przetargu, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2021 z dnia 9 czerwca 2021 roku.
Umowa została zwarta z zachowaniem warunków finansowych opisanych w treści wskazanego wyżej raportu bieżącego nr 9/2021, a cena transakcyjna została zapłacona przez Emitenta w całości ze środków własnych, adekwatnie do treści złożonej oferty, przed zawarciem umowy. Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od warunków tego typu umów zawieranych na rynku. Jednocześnie w dniu dzisiejszym, dokonano wydania nieruchomości Emitentowi, stanowiącej już jego własność. Nieruchomość będąca przedmiotem opisanej transakcji, została nabyta przez Korporację Gospodarczą „Efekt” S.A. w celach inwestycyjnych.

Inne komunikaty

bECLyUvH