Trwa ładowanie...
bECKMbuJ
Notowania
PEKABEX: strona spółki
14.09.2021, 20:50

PBX Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła umowę z L.I. Invest Company Sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie („Zamawiający”), której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:
Przedmiot umowy: Budowa zespołu budynków parku handlowego w Kępnie (5 budynków usługowych o pow. handlowej do 2000 m2 oraz 1 budynku usług gastronomii) z parkingami, drogami manewrowymi, instalacjami wewnętrznymi i pylonem reklamowym Wartość umowy: 4% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach) Termin rozpoczęcia robót: 02.11.2021 roku Termin zakończenia robót: 31.07.2022 roku Okres gwarancji: umowa przewiduje zróżnicowany okres gwarancji ze względu na zakres robót, przy czym najdłuższy okres wynosi 10 lat Okres rękojmi: umowa przewiduje zróżnicowany okres gwarancji ze względu na zakres robót, przy czym najdłuższy okres wynosi 10 lat Zabezpieczenie dobrego wykonania: brak Zabezpieczenie usunięcia wad i usterek: 2,5% wartości umowy Limit kar umownych jakie można nałożyć na wykonawcę: 20% wartości umowy Możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie uzupełniającym: tak Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Inne komunikaty

bECKMbvr