Trwa ładowanie...
bEClfKbV
Notowania

DAT Kolejna sprzedaż do Departamentu Pracy USA. Follow on purchase from US Department of Labor.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od spółki zależnej od Emitenta, tj. DataWalk Inc., o otrzymaniu zamówienia z United States Department of Labor Office of Inspector General (“DOL OIG”), którego przedmiotem jest sprzedaż licencji.
O inicjalnej sprzedaży Emitent informował w treści raportu bieżącego nr 29/2020 z dnia 21 września 2020 r. Kontynuacja współpracy poprzez kolejny zakup obecnego klienta potwierdza skuteczność przyjętego przez Spółkę modelu komercjalizacji oraz użyteczność produktu DataWalk w wiodących instytucjach z sektora publicznego. Zarząd uznał fakt otrzymania zamówienia za informację poufną, ponieważ kontynuacja współpracy może mieć pozytywny wpływ na pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta, co może przekładać się w przyszłości na sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby reports that the Company’s subsidiary DataWalk Inc. has obtained a purchase order from United States Department of Labor Office of Inspector General (“DOL OIG”) for license sale of the DataWalk analytical platform. The Issuer informed about the originally concluded contract in the report No. 29/2020 of September 21, 2020. This follow-on purchase by the current client confirms the effectiveness of the commercialization model adopted by the Company and the usefulness of the DataWalk product in leading public sector institutions. The Executive Board of the Company recognized the fact that obtaining this purchase order is confidential information, as the continuation of the business with DoD OIG may have a positive impact on the competitive position of the Issuer’s Capital Group which may impact the future financial situation and development prospects of the Issuer and its Capital Group.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-09-15
DAT Kolejna sprzedaż do Departamentu Pracy USA. Follow on purchase from US Department of Labor.
215,50
+1,62
2021-09-14
DAT Informacja Zarządu dotycząca: (i) szacunkowych, wybranych danych finansowych za I półrocze 2021 roku i (ii) wyników przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów. Information of the Executive Board on (i) estimated selected financial data for the first half of 2021 and (ii) the results of the tests for impairment of assets.
210,50
+4,04
2021-08-26
DAT Kolejna sprzedaż do Departamentu Obrony USA. Follow on purchase from US Department of Defense.
180,00
-1,22
2021-08-19
DAT Rozszerzenie kontraktu w zastosowaniach związanych z analityką epidemiologiczną i inspekcją sanitarną. Extension of the contract regarding epidemiological analytics and sanitary inspection.
184,60
-2,28
2021-07-22
DAT Sprzedaż do Hamilton County Sheriff’s Office. Sale to the Hamilton County Sheriff’s Office.
186,60
+0,96
2021-07-02
DAT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2021 r. List of shareholders holding at least 5% of votes at the Annual General Meeting on 30th June 2021.
189,00
+1,06
2021-07-01
DAT Sprzedaż do Motion Picture Association. Sale to the Motion Picture Association.
185,00
+2,16
2021-06-30
DAT Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DataWalk S.A. w dniu 30 czerwca 2021r. Resolutions adopted at the Annual General Meeting of DataWalk S.A. held on 30th June 2021.
195,60
-5,42
2021-06-30
DAT Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Appointment of Members of the Supervisory Board for a new term of office.
195,60
-5,42
2021-06-28
DAT Sprzedaż do Ally Financial do zastosowań związanych z bankowością. Sale to Ally Financial for applications connected with banking.
186,00
0,00
bEClfKcD