Trwa ładowanie...
bEClzYyJ
Notowania
MADKOM: strona spółki
15.09.2021, 9:25

MAD Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA

Zarząd Madkom SA informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia o wyborze oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie zintegrowanego systemu teleinformatycznego, obejmującego zintegrowane systemy dziedzinowe, system elektronicznego zarządzania dokumentacją i budżetem oraz e-usługi na 5 i 3 poziomie dojrzałości w ramach realizacji zamówienia publicznego pn.: Zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług oraz szkolenia w ramach projektu pn.: „E-usługi dla mieszkańców Miasta Kobyłka”
Łączna wartość oferty złożonej przez Emitenta w ramach niniejszego przetargu wynosi 765 552,00 zł brutto. Planowany termin zakończenia kontraktu: 180 dni od daty zawarcia umowy. O zawarciu umowy Zarząd Madkom SA powiadomi w formie odrębnego raportu bieżącego. Zarząd Madkom SA uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na jej potencjalny istotny wpływ na sytuację finansową i gospodarczą Spółki.

Inne komunikaty

bEClzYzr