Trwa ładowanie...
bEClgaaJ
Notowania
SONEL: strona spółki
15.09.2021, 11:40

SON Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku

Zarząd Sonel S.A. ze Świdnicy ("Spółka") informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku,
których publikacja zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 1/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. miała nastąpić 25-09-2021 roku. Raport półroczny Sonel S.A. i skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Sonel S.A. za I półrocze 2021 roku zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 24-09-2021 roku. Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Inne komunikaty

bEClgabr