Trwa ładowanie...
bEDmPeZN
Notowania
RONSON: strona spółki
15.09.2021, 13:04

RON Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Zarząd Ronson Development SE („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 14 września 2021 r. otrzymał od Amos Luzon Development and Energy Group Ltd., osoby blisko związanej (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 26 lit. d Rozporządzenia MAR) z panem Amosem Luzonem, pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, panem Ofer Kadouri, pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz z panem Alonem Haver, pełniącym funkcję Członka Zarządu Emitenta, powiadomienie o bezpośrednim nabyciu 47.033 (czterdzieści siedem tysięcy trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Emitenta, stanowiących około 0,029% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania łącznie około 0,029% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”)

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-09-21
RON Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2,52
-0,79
2021-09-20
RON Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2,57
-1,95
2021-09-15
RON Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2,54
-1,18
2021-09-14
RON Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2,63
-3,42
2021-09-13
RON Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2,54
-0,39
2021-09-10
RON Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2,49
+2,01
2021-09-09
RON Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2,49
-0,40
2021-09-08
RON Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2,50
-0,80
2021-09-07
RON Temat: Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2,50
-0,40
2021-09-07
RON Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Ronson Development SE
2,50
-0,40
bEDmPfav