Trwa ładowanie...
bEDmQaWd
Notowania
WINVEST: strona spółki
15.09.2021, 15:31

WIS Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Baltic Bridge S.A. za I półrocze 2021 roku

Zarząd Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku.
Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku – jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2021 roku miał być przekazany do publicznej wiadomości w dniu 30 września 2021 roku. Nowym terminem publikacji jednostkowego raportu okresowego za I półrocze 2021 roku jest 20 września 2021 roku. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - Dz. U. 2018, poz. 757

Inne komunikaty

bEDmQaWL