Trwa ładowanie...
bEDRuEut
Notowania
TXM: strona spółki
15.09.2021, 17:25

TXM Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Zarząd TXM S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 12 października 2021 roku, na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Spółki przy ul. Al. Jerozolimskich 200/209.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz inne materiały znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bEDRuEvb