Trwa ładowanie...
bEDQYGet
Notowania
MBANK: strona spółki
15.09.2021, 17:29

MBK Pismo z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.

Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu 14 września 2021 roku otrzymał pismo, w którym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego powiadomił, że w dniu 6 września 2021 roku zostały wszczęte postępowania administracyjne wobec banków, w wypadku których wartość wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym może ulec zmianie. Wobec Banku nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne, co oznacza, że wartość wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nie ulega zmianie. Zgodnie z decyzją KNF z 29 października 2020 roku, Bank zobowiązany jest do utrzymywania bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,50% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego Rozporządzenie (UE) nr 648/2012, o czym Bank informował w raporcie bieżącym 74/2020 z 6 listopada 2020 roku.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-09-23
MBK Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną
391,20
+2,20
2021-09-21
MBK Podwyższenie ratingu obligacji uprzywilejowanych mBanku przez Fitch
374,00
+2,30
2021-09-21
MBK Zapis akcji mBanku S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na rachunkach papierów wartościowych osób biorących udział w programach motywacyjnych
374,00
0,00
2021-09-20
MBK Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu nieuprzywilejowanych obligacji senioralnych (NPS) o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN
397,20
-4,93
2021-09-20
MBK Rejestracja 1656 akcji mBanku S.A. w KDPW
397,20
-6,34
2021-09-20
MBK Dopuszczenie 1.656 akcji mBanku S.A. nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji
397,20
0,00
2021-09-15
MBK zakończenie subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (NPS) o łącznej wartości nominalnej 500 000 000 mln EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
392,80
0,00
2021-09-15
MBK Pismo z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.
396,00
-0,81
2021-09-10
MBK Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną
381,80
-1,10
2021-09-10
MBK Usunięcie ratingów mBanku z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym i potwierdzenie ratingu długoterminowego „BBB-” z perspektywą negatywną przez Fitch Ratings
377,60
+0,85
bEDQYGfb