Trwa ładowanie...
bEDQHnvV
Notowania
BLOOBER: strona spółki
15.09.2021, 18:41

BLO Realizacja programu skupu akcji własnych

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do informacji przekazanych w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku oraz Raporcie Bieżącym nr 31/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 12 lipca 2021 r., nabytych zostało w dniu 15 września 2021 roku na rachunek Spółki 2380 akcji własnych Emitenta po średniej cenie 19,34 zł za akcję.
W wyniku przeprowadzonych transakcji w ramach skupu akcji własnych Emitent nabył łącznie 319189 akcji własnych Spółki (uwzględnienie wartości po procedurze splitu akcji Spółki z dnia 18 marca 2021 r.), stanowiących ok. 1,81% jej kapitału zakładowego oraz ok. 1,81% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Emitent posiada 142229 akcji własnych nabytych w ramach ww. skupu akcji własnych Emitenta, stanowiących ok. 0,80% jej kapitału zakładowego oraz ok. 0,80% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Inne komunikaty

bEDQHnwD