Trwa ładowanie...
bEIDGZYR
Notowania
URSUS: strona spółki
15.09.2021, 22:55

URS Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego oraz jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku

Syndyk URSUS S.A. w upadłości (dalej URSUS), w nawiązaniu do raportu bieżącego 9/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego oraz jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku. Pierwotny termin publikacji wyznaczony na dzień 17 września 2021 roku podlega zmianie na dzień 17 listopada 2021 roku.
Termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku przekazany raportem bieżącym nr 9/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku nie ulega zmianie. Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 - 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty

bEIDGZZz