Trwa ładowanie...
bEKWBRHF
Notowania
CCC: strona spółki
16.09.2021, 16:05

CCC Zwiększenie liczby członków Zarządu Emitenta i powołanie nowego członka w skład Zarządu

Zarząd CCC S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16 września 2021 roku, podjęła uchwały w sprawie zwiększenia liczby członków Zarządu aktualnej kadencji do 7 osób oraz powołania w skład Zarządu Spółki Pana Adama Marciniaka na Wiceprezesa Zarządu z dniem 16 września 2021 r.
Emitent informuje, że zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Adam Marciniak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej w stosunku do Spółki osobie prawnej, jako członek jej organu. Życiorys zawodowy uwzględniający posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej przekazano w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty

bEKWBRIn