Trwa ładowanie...
bEKJWIgl
Notowania
BORYSZEW: strona spółki
16.09.2021, 16:08

BRS Aktualizacja informacji nt. zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w spółce FŁT Polska Sp.

W nawiązaniu do informacji przekazanych w raporcie bieżącym nr 28/2021 z dnia 7 września 2021 roku oraz raportów wcześniejszych dotyczących zawarcia oraz realizacji przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w spółce FŁT Polska Sp. z o.o. (FŁT), Zarząd Boryszew S.A („Emitent”) informuje, że w dniu 16 września 2021 roku Emitent otrzymał od spółki Zhejiang XCC Group Co. Ltd. z siedzibą w Chinach ("XCC") zawiadomienie o uzyskaniu przez XCC w dniu 15 września 20201 roku ostatniej z wymaganych zgód właściwych organów regulacyjnych.
Mając powyższe na uwadze Emitent wskazuje, iż spełniony został drugi ze wskazanych w przywołanym raporcie bieżącym warunków zawieszających Umowy. O zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży udziałów w FŁT Emitent poinformuje w kolejnym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty

bEKJWIgT