Trwa ładowanie...
bEJiXQzV
Notowania
INFOSCAN: strona spółki
16.09.2021, 16:33

IST Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C8

Zarząd Infoscan S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 39/2021 z dnia 15 września 2021 r. w sprawie otrzymania oświadczenia o zamianie siedmiu obligacji serii C8 na akcje serii H, informuje o podjęciu w dniu 16 września 2021 r. Uchwały Zarządu Spółki w przedmiocie przydziału akcji serii H w wykonaniu praw z Obligacji C8, na mocy której doszło do przydziału na rzecz European High Growth Opportunities Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu („Obligatariusz”) 402.298 (czterysta dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H w wyniku realizacji przez Obligatariusza praw z 7 (siedmiu) obligacji serii C8 o numerach kolejnych od 4 do 10.

Inne komunikaty

bEJiXQAD