Trwa ładowanie...
bEKwePDV
Notowania
ITMTRADE: strona spółki
17.09.2021, 14:33

ITM Informacja o wstępnych wynikach za I półrocze 2021 roku

Likwidator INTERMA TRADE S.A. w likwidacji („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z pozostającym w toku procesem przygotowania danych na potrzeby skonsolidowanego raportu półrocznego, w dniu dzisiejszym podjął decyzję o przekazaniu informacji o wstępnych wynikach za I półrocze 2021 roku.
Wstępne wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej za I półrocze 2021 r. wynoszą odpowiednio: • przychody ze sprzedaży 0 , • strata z działalności operacyjnej ok. -859 tys. zł, • strata brutto w wysokości ok. -7 738 tys. zł, • strata netto w wysokości ok. -7 738 tys. zł. Grupa Kapitałowa INTERMA TRADE S.A. w likwidacji za I półrocze 2021 r. nie odnotowała żadnych przychodów ze sprzedaży. Ujemne wyniki finansowe są spowodowane przede wszystkim: (1) korektą w kwocie 476 tys. zł rezerwy utworzonej przez Emitenta na rozliczenia w podatku VAT za 2013 r. (w związku z otrzymaniem decyzji, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 26/2021 z 14 maja 2021 r.), (2) utworzeniem rezerwy w wysokości 200 tys. zł na karę administracyjną w związku z otrzymaną decyzja Komisji Nadzoru Finansowego (o której Emitent informował w raporcie nr 40/2021 z 25 sierpnia 2021 r.), (3) naliczeniem odsetek za I półrocze 2021 r. od potencjalnych zobowiązań w podatku VAT objętych postępowaniami podatkowymi oraz (4) ponoszeniem bieżących kosztów funkcjonowania spółek z Grupy Kapitałowej. Emitent informuje, że wartości zawarte w niniejszym raporcie mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od wyników, które zostaną opublikowane w raporcie półrocznym. Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku nastąpi 24 września 2021r.

Inne komunikaty

bEKwePED