Trwa ładowanie...
bEKvYAdh
Notowania
ACKERMAN: strona spółki
17.09.2021, 15:41

WAT Skup akcji własnych

Zarząd WAT S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Ipopema Securities S.A., iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 16 stycznia 2019 r., nabył w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniach 13 - 17 września 2021 r. na rachunek WAT S.A. 485 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiące 0,0485 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dające tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia cena jednostkowa nabycia akcji wyniosła 12,35 zł.
Emitent posiada łącznie 63.569 akcji własnych stanowiących 6,3569 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w dniach 13 – 17 września 2021 Emitent przekazuje w załączniku.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-10-16
WAT Skup akcji własnych
15,50
0,00
2021-10-08
WAT Skup akcji własnych
13,50
+3,70
2021-10-01
WAT Skup akcji własnych
13,30
0,00
2021-09-25
WAT Skup akcji własnych
10,80
0,00
2021-09-17
WAT Skup akcji własnych
12,10
-0,83
2021-09-10
WAT Skup akcji własnych
12,50
0,00
2021-07-26
ACK Zakup udziałów w spółce OMEGA-WAT Sp. z o.o.
12,30
0,00
2021-06-18
ACK Skup akcji własnych
14,40
0,00
2021-06-17
ACK Decyzja dotycząca wniosku o grant
14,00
+3,57
2021-06-11
ACK Skup akcji własnych
14,00
+6,43
bEKvYAdP