Trwa ładowanie...
bEKwcXLp
Notowania

OPN Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 października 2021 roku

Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000275601, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych § 20.2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14 października 2021 roku o godz. 12.00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.
Pełna treść ogłoszenia zawierająca m.in. precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu zawarta została w załączniku nr 1 niniejszego raportu, jak również została umieszczona na korporacyjnej stronie internetowej OPONEO.PL S.A. pod adresem www.ir.oponeo.pl. W załączniku nr 2 zawarto projekty uchwał na zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Załączniki

Inne komunikaty

bEKwcXLX