Trwa ładowanie...
bEKvEBFh
Notowania
BLOOBER: strona spółki
17.09.2021, 17:41

BLO Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team SA na dzień 19 października 2021 r.

Zarząd spółki Bloober Team SA (dalej jako „Emitent”) niniejszym przekazuje informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team SA na dzień 19 października 2021 r. na godzinę 10:00, w siedzibie Emitenta, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji i głosów, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz dotychczas obowiązujące postanowienia statutu oraz treść projektowanych zmian statutu stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bEKvEBFP