Trwa ładowanie...
bEKvbbTp
Notowania
NWAI: strona spółki
17.09.2021, 17:41

NWA Informacja poufna: planowane rozpoczęcie wykonywania funkcji depozytariusza funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz podpisanie listu intencyjnego

Zarząd NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że w dniu 17 września 2021 roku podjął strategiczną decyzję o możliwie niezwłocznym rozpoczęciu świadczenia usług depozytariusza funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w ramach posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej polegającej na przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych („Zezwolenie”).
Jednocześnie, w dniu 17 września 2021 roku Zarząd Spółki podpisał list intencyjny oraz rozpoczął negocjacje z Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Copernicus”) mające na celu doprowadzenie do wstąpienia przez Spółkę w prawa i obowiązki Copernicus z umów o świadczenie usług maklerskich objętych zakresem Zezwolenia, w tym umów o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz nabycie określonych składników materialnych i niematerialnych majątku Copernicus związanych z prowadzeniem działalności polegającej na przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych przez ten podmiot („Transakcja”). Zawarcie Transakcji jak również warunki i zasady jej zawarcia są uzależnione między innymi od wyników przeprowadzonego przez Spółkę badania due diligence oraz wyniku konsultacji jakie Spółka zamierza przeprowadzić z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego. W ocenie Spółki zarówno rozpoczęcie świadczenia usług depozytariusza, jak i wstąpienie w prawa i obowiązki Copernicus z umów o świadczenie usług może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki, profil ryzyka prowadzonej działalności oraz wymogi kapitałowe.

Inne komunikaty

bEKvbbTX