Trwa ładowanie...
bEKwiXnp
Notowania
PBKM: strona spółki
17.09.2021, 18:20

BKM Informacja na temat podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2021 w sprawie zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację do 99.661 akcji serii K, raportu bieżącego nr 32/2021 w sprawie uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii K Emitenta oraz raportu bieżącego nr 33/2021 w sprawie zmiany terminu wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii K Emitenta, Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 17 września 2021 roku miało miejsce zapisanie na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy Spółki 99.661 akcji serii K o wartości nominalnej 0,50 zł każda („Akcje K”), co jest równoznaczne z przyznaniem tych akcji w rozumieniu art. 451 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. W konsekwencji w ww. dacie zgodnie z art. 452 § 1 w związku z art. 451 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej Akcji K, tj. o kwotę 49.830,50 zł, poprzez emisję Akcji K wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lutego 2016 roku (następnie zmienionej na podstawie uchwał nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 lipca 2021 roku).
Po zapisaniu Akcji K na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy kapitał zakładowy Emitenta wynosi 4.669.313,50 zł i dzieli się na 9.338.627 akcji, z których przysługuje prawo do 9.338.627 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Aktualnie, po zapisaniu Akcji K na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy, struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się następująco: • 1.752.227 akcji serii A, • 203.600 akcji serii B, • 30.600 akcji serii C, • 484.400 akcji serii D, • 232.200 akcji serii E, • 1.630.000 akcji serii F, • 94.200 akcji serii G, • 32.000 akcji serii H, • 163.000 akcji serii I, • 112.593 akcji serii J, • 127.895 akcji serii K, • 918.728 akcji serii L, • 3.522.705 akcji serii M, • 34.479 akcji serii N. Jednocześnie, w nawiązaniu do uchwał nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 lipca 2021 roku, zmieniających stanowiącą podstawę emisji Akcji K uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lutego 2016 roku, Zarząd Spółki informuje, że Akcje K zostały przyznane uczestnikom programu motywacyjnego, którzy zdecydowali się wykonać prawa ze 185.747 warrantów subskrypcyjnych i objąć akcje na zmienionych warunkach oraz w zmienionym terminie wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji K (15 sierpnia 2021 r.), które to warunki zostały określone w uchwałach nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 lipca 2021 roku. 21.872 warrantów subskrypcyjnych pozostałych uczestników programu motywacyjnego, którzy nie zdecydowali się na wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych i objęcie Akcji K, podlegało sprzedaży na rzecz Spółki w celu ich umorzenia. Zmiana warunków programu motywacyjnego oraz wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych i objęcia Akcji K nastąpiła za zgodą wszystkich uczestników programu motywacyjnego. W związku z powyższym, w efekcie zapisania Akcji K na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy, nie istnieje już możliwość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii K w ramach kapitału warunkowego uchwalonego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lutego 2016 roku.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-10-20
BKM Informacja na temat pozyskanych oraz przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w III kwartale 2021 roku
85,00
0,00
2021-10-19
BKM Zawiadomienie przekazane w trybie art. 69b ustawy o ofercie publicznej
85,00
0,00
2021-10-08
BKM Informacja nt. przedłużenia okresu przyjmowania zapisów dla akcjonariuszy Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. na zamianę akcji w związku z ofertą publiczną zamiany nowo wyemitowanych akcji Vita 34 AG na akcje Emitenta
80,00
0,00
2021-09-27
BKM Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii N
89,00
0,00
2021-09-24
BKM Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii N Emitenta
89,00
0,00
2021-09-21
BKM Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR
84,60
+0,24
2021-09-20
BKM Informacja nt. rozpoczęcia zapisów dla akcjonariuszy Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. na zamianę akcji w związku z ofertą publiczną zamiany nowo wyemitowanych akcji Vita 34 AG na akcje Emitenta oraz przedstawienie stanowiska Zarządu Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. dotyczącego oferty publicznej zamiany akcji
88,00
0,00
2021-09-17
BKM Informacja na temat podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego
86,00
+2,33
2021-09-17
BKM Zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację 34.479 akcji serii N
86,00
+2,33
2021-09-17
BKM Informacja nt. zatwierdzenia prospektu spółki Vita 34 AG oraz paszportowania prospektu do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
86,00
0,00
bEKwiXnX