Trwa ładowanie...
bEKvdrKd
Notowania
ULTGAMES: strona spółki
18.09.2021, 11:23

ULG Szacunkowe, wybrane skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2021 r.

Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w związku z powzięciem w dniu 18.09.2021 r. informacji o szacunkowych, skonsolidowanych danych finansowych grupy kapitałowej Spółki za I półrocze 2021 r. tj. okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r., niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej komunikat w powyższym zakresie.
Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, szacunki wybranych skonsolidowanych danych finansowych grupy kapitałowej Spółki za I półrocze 2021 r. przedstawiają się następująco: - Przychody całkowite: 12,8 mln zł; - Przychody ze sprzedaży: 11,8 mln zł; - Zysk brutto: 5,5 mln zł; - Zysk netto: 4,3 mln zł; - Zysk z działalności operacyjnej – 4 mln zł; - Środki pieniężne na koniec okresu tj. 30.06.2021 r. – 16,3 mln zł. Na zaprezentowane dane w analizowanym okresie wpływ miały m.in.: 1) stabilna sprzedaż serii Ultimate Fishing Simulator na PC, VR, konsole wraz z dodatkami DLC; 2) dalsze poszerzanie portfolia produkcyjno-wydawniczego o nowe gry, a co z tym związane liczne premiery nowych gier – w okresie I półrocza 2021 r. zostało wydanych 46 gier, głównie na platformę Nintendo Switch; 3) stabilna monetyzacja gier mobilnych tj. Ultimate Fishing Simulator oraz Professional Fishing; 4) stabilna sprzedaż gier Thief Simulator, House Flipper oraz Cooking Simulator na Nintendo; 5) wyprzedaże gier Emitenta na platformie Steam oraz Nintendo; 6) premiera gry Castle Flipper na PC; 7) premiera gry Train Station Renovation na Xbox; 8) zbycie części udziałów/akcji w podmiotach z grupy kapitałowej Emitenta, o czym to Spółka poinformowała m.in. w raportach bieżących 3/2021 raz 17/2021. Zarząd Spółki zaznacza, iż prezentowane wielkości mają charakter jedynie szacunkowy, mogą ulec zmianie i różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za I półrocze 2021 r. W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych szacunkowych Emitent będzie informował odrębnym raportem bieżącym. Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki wynikające z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR - Market Abuse Regulation) i podana do wiadomości publicznej w uzupełnieniu szacunkowych danych jednostkowych zaprezentowanych w raporcie bieżącym nr 27/2021 z dnia 21.07.2021 r.

Inne komunikaty

bEKvdrKL