Trwa ładowanie...
bELldPvp
Notowania
KREDYTIN: strona spółki
20.09.2021, 16:23

KRI Rozpoczęcie skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę, będących w obrocie na rynku regulowanym lub w Alternatywnym Systemie Obrotu. Skup obligacji może być realizowany w ramach obrotu giełdowego lub poza nim.
Obligacje nabywane będą poniżej ich wartości nominalnej. Łączna wartość zakupionych obligacji nie przekroczy 1.500.000 zł. Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, obligacje zostaną nabyte w celu ich umorzenia. Skup obligacji własnych realizowany będzie w jednej lub wielu transakcjach maksymalnie do dnia 31 października 2021 r.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-10-22
KRI Rejestracja obligacji serii H1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
16,00
0,00
2021-10-21
KRI Skup obligacji serii F1 wyemitowanych przez Spółkę.
16,00
0,00
2021-10-19
KRI Informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii H1 w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki
16,80
-5,95
2021-10-18
KRI Informacja o doręczeniu Spółce pozwu wniesionego przez członków Rady Nadzorczej Spółki przeciwko Spółce o uchylenie uchwały 13/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2021 r.
16,80
0,00
2021-10-15
KRI Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
16,80
0,00
2021-10-14
KRI Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
16,10
+4,35
2021-10-14
KRI Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyroku oddalającego powództwo członka Rady Nadzorczej przeciwko Spółce w sprawie o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r.
16,10
+4,35
2021-10-13
KRI Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
16,00
+5,00
2021-10-12
KRI Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
15,70
+1,91
2021-10-11
KRI Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
16,80
-6,55
bELldPvX