Trwa ładowanie...
bEKquawR
Notowania
TORPOL: strona spółki
21.09.2021, 22:18

TOR Aktualizacja informacji nt. oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2021 w sprawie wyboru oferty złożonej przez Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. [Zamawiający] na realizację robót budowlanych dla Etapu I projektu "Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją", Zarząd TORPOL S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 21 września 2021 r. w godzinach popołudniowych otrzymał od Zamawiającego zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Emitenta. Powyższa czynność jest konsekwencją wykonania przez Zamawiającego wyroku Krajowej Izby Odwoławczej oraz zbadania przez niego oferty innego oferenta najwyżej ocenionej po aukcji elektronicznej pod względem przesłanek wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ponadto Emitent otrzymał w tym samym dniu informację od Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez tego oferenta biorącego udział w ww. postepowaniu przetargowym..
O ewentualnych dalszych istotnych dla ww. postępowania przetargowego zdarzeniach Emitent będzie informował w trybie kolejnych raportów bieżących.

Inne komunikaty

bEKquaxz