Trwa ładowanie...
bESsMSAB
Notowania
COLUMBUS: strona spółki
23.09.2021, 12:03

CLC Nabycie 100% udziałów w spółce realizującej projekt farmy fotowoltaicznej o mocy 14 MW, posiadający prawomocne pozwolenie na budowę

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu 22 września 2021 r. zawarł umowy nabycia 100 udziałów (dalej: Umowy), stanowiących 100% udziałów w spółce realizującej projekt farmy fotowoltaicznej o mocy 14 MW (dalej: Spółka Celowa), który posiada prawomocne pozwolenie na budowę. Poza projektem farmy fotowoltaicznej o mocy 14 MW, do Spółki Celowej zostaną sprzedane (wraz z przeniesieniem praw) następujące projekty (dalej: Projekty Dodatkowe):
- farm fotowoltaicznych o mocy min. 20 MW, - pola transformatora, stanowiska transformatora i rozdzielni SN dla farmy o maksymalnej mocy 13,86 MW. Cena transakcji została ustalona na zasadach rynkowych. Pełne rozliczenie zostanie dokonane po nabyciu przez Spółkę Celową Projektów Dodatkowych oraz osiągnięciu przez te Projekty Dodatkowe prawomocnych pozwoleń na budowę. Columbus ma prawo odstąpić od Umowy m.in.: - w terminie do 22 września 2023 r. w przypadku braku nabycia Projektów Dodatkowych w okresie 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, - w terminie do 31 grudnia 2024 r. w przypadku braku osiągnięcia prawomocnych pozwoleń na budowę Projektów Dodatkowych do 31 grudnia 2022 r.

Inne komunikaty

bESsMSBj