Trwa ładowanie...
bESVRBYR
Notowania
DEKPOL: strona spółki
24.09.2021, 15:55

DEK Zawarcie przez spółkę zależną aneksów do umów kredytowych z Alior Bank S.A.

Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 24 września 2021 r. został podpisany komplet dokumentacji związanej ze zmianą umów kredytowych zawartych przez spółkę zależną od Emitenta – Dekpol Inwestycje Sp. z o.o. Sol Marina Sp. k. z Alior Bank S.A., tj. umowy o kredyt nieodnawialny („Kredyt 1”) oraz umowy o kredyt odnawialny („Kredyt 2”), o których to umowach Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2020 z dnia 19 marca 2020 roku.
Zgodnie z aneksami do ww. umów termin ostatecznej spłaty Kredytu 1 i Kredytu 2 został przedłużony do końca grudnia 2023 r. (dotychczas 31 lipca 2022 r.). Jednocześnie limit Kredytu 1 został ustalony obecnie na 57,4 mln zł (dotychczas 59,2 mln zł).

Inne komunikaty

bESVRBZz