Trwa ładowanie...
bEStlwGd
Notowania
BLOOBER: strona spółki
27.09.2021, 18:36

BLO Realizacja programu skupu akcji własnych

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do informacji przekazanych w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku oraz Raporcie Bieżącym nr 31/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 12 lipca 2021 r., nabyte zastało w dniu 27 września 2021 roku na rachunek Spółki 6101 akcji własne Emitenta po średniej cenie 20,99 zł za akcję.
W wyniku przeprowadzonych transakcji w ramach skupu akcji własnych Emitent nabył łącznie 350580 akcji własnych Spółki (uwzględnienie wartości po procedurze splitu akcji Spółki z dnia 18 marca 2021 r.), stanowiących ok. 1,98% jej kapitału zakładowego oraz ok. 1,98% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Emitent posiada 173620 akcji własnych nabytych w ramach ww. skupu akcji własnych Emitenta, stanowiących ok. 0,98% jej kapitału zakładowego oraz ok. 0,98% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Inne komunikaty

bEStlwGL