Trwa ładowanie...
bEUNPtDV
Notowania
BLOOBER: strona spółki
28.09.2021, 17:54

BLO Realizacja programu skupu akcji własnych

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do informacji przekazanych w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku oraz Raporcie Bieżącym nr 31/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 12 lipca 2021 r., nabyte zastało w dniu 28 września 2021 roku na rachunek Spółki 2879 akcji własne Emitenta po średniej cenie 20,64 zł za akcję.
W wyniku przeprowadzonych transakcji w ramach skupu akcji własnych Emitent nabył łącznie 353459 akcji własnych Spółki (uwzględnienie wartości po procedurze splitu akcji Spółki z dnia 18 marca 2021 r.), stanowiących ok. 2% jej kapitału zakładowego oraz ok. 2% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Emitent posiada 176499 akcji własnych nabytych w ramach ww. skupu akcji własnych Emitenta, stanowiących ok. 2% jej kapitału zakładowego oraz ok. 2% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Inne komunikaty

bEUNPtED