Trwa ładowanie...
bELnpyzV
Notowania
KREDYTIN: strona spółki
28.09.2021, 19:55

KRI Stanowisko Zarządu w sprawie uzasadnienia zgłoszonych przez akcjonariusza Spółki projektów uchwał w sprawach mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 września 2021 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”), działając w oparciu o przepis § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 757), w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje stanowisko Zarządu Spółki w odniesieniu do twierdzeń zawartych w uzasadnieniu do projektów uchwał przedłożonych w ramach datowanego na 8 września 2021 r. (a przedstawionego przez Spółkę przy raporcie bieżącym nr 34/2021) żądania akcjonariusza Spółki, tj. BEST S.A. z siedzibą w Gdyni dotyczącego umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 29 września 2021 r.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-10-22
KRI Rejestracja obligacji serii H1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
16,00
0,00
2021-10-21
KRI Skup obligacji serii F1 wyemitowanych przez Spółkę.
16,00
0,00
2021-10-19
KRI Informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii H1 w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki
16,80
-5,95
2021-10-18
KRI Informacja o doręczeniu Spółce pozwu wniesionego przez członków Rady Nadzorczej Spółki przeciwko Spółce o uchylenie uchwały 13/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2021 r.
16,80
0,00
2021-10-15
KRI Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
16,80
0,00
2021-10-14
KRI Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
16,10
+4,35
2021-10-14
KRI Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyroku oddalającego powództwo członka Rady Nadzorczej przeciwko Spółce w sprawie o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r.
16,10
+4,35
2021-10-13
KRI Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
16,00
+5,00
2021-10-12
KRI Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
15,70
+1,91
2021-10-11
KRI Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
16,80
-6,55
bELnpyAD