Trwa ładowanie...
bEUvxDcR
Notowania
ASMGROUP: strona spółki
29.09.2021, 21:40

ASM Wykaz akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 września 2021 roku co najmniej 5% głosów

Na podstawie art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd ASM GROUP S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 22 września 2021 roku:
1.Gerard Malta Limited, której przysługiwało 15.428.616 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 42,27% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 27,06% w ogólnej liczbie głosów; 2.Adam Stańczak, któremu przysługiwało 14.359.355 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 39,34% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 25,18% w ogólnej liczbie głosów; 3.Włodzimierz Skrzypiec, któremu przysługiwało 2.704.367 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 7,41% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 4,74% w ogólnej liczbie głosów; oraz 4.Łukasz Stańczak, któremu przysługiwało 1.892.725 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,19% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 3,32% w ogólnej liczbie głosów.

Inne komunikaty

bEUvxDdz