Trwa ładowanie...
bESsTqaJ
Notowania

MIR Informacja o znaczącej umowie

Zarząd Miraculum S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 września 2021 roku Spółka otrzymała od partnera działającego na terenie Federacji Rosyjskiej podpisany aneks do Umowy współpracy. W przedmiotowym aneksie wyżej wskazany partner Spółki zobowiązał się do zakupów towarów Spółki na kwotę 1.000.000 (jeden milion) Euro w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania wyżej wskazanego aneksu.
W ocenie Zarządu Spółki zawarty aneks do umowy należy uznać za istotny w działalności Spółki z uwagi na jego wartość, gdyż przekracza 15 % przychodów ze sprzedaży za ostatni rok obrotowy.

Inne komunikaty

bESsTqbr