Trwa ładowanie...
bETDoXYR
Notowania
PRAGMAFA: strona spółki
30.09.2021, 15:36

PRF Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. dotyczącej portfelowej linii gwarancyjnej faktoringu w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych

Emitent informuje, że dnia 30 września 2021 r. zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. aneks do umowy dotyczącej portfelowej linii gwarancyjnej faktoringu w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych. Zgodnie z warunkami ww. aneksu podwyższony został limit gwarancji z dotychczasowych 35.000.000,00 zł. do kwoty 64.000.000,00 zł. Gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej mogą być objęte limity faktoringowe przyznane nie wcześniej niż w dniu 1 marca 2020 r. i wpisane do rejestru umów objętych gwarancją do dnia 31 grudnia 2021 r.
Emitent informował o szczegółowych warunkach umowy dotyczącej portfelowej linii gwarancyjnej faktoringu w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych w raporcie bieżącym nr 39/2020 z dnia 30.09.2020r.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-11-25
PRF QSr 3/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24,30
2021-11-15
PRF Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji
24,30
2021-10-19
PRF Wprowadzenie obligacji serii A2 do obrotu giełdowego na Catalyst
24,30
0,00
2021-10-15
PRF Dopuszczenie obligacji serii A2 do obrotu giełdowego
24,30
0,00
2021-10-13
PRF Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji
24,30
0,00
2021-10-11
PRF Rejestracja obligacji serii A2 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
24,30
0,00
2021-10-07
PRF Zakończenie subskrypcji obligacji serii A2
24,30
0,00
2021-10-06
PRF Dane o obrotach i ilości klientów w 3 Q 2021 r.
24,30
0,00
2021-10-01
PRF Przydział obligacji serii A2
24,30
0,00
2021-09-30
PRF Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. dotyczącej portfelowej linii gwarancyjnej faktoringu w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych
24,30
0,00
bETDoXZz