Trwa ładowanie...
bETiTxNh
Notowania

STS Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2021 z dnia 1 października 2021 roku Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", „Spółka”) informuje, że w dniu 1 października 2021 roku, na podstawie § 10 ust. 8 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Emitenta Pana Andrzeja Wrona oraz Marcina Hańczaruka.
Emitent przypomina, że do dnia 30 września 2021 roku Pan Andrzej Wrona pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki, a Pan Marcin Hańczaruk pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta. Powołanie Pana Wrona i Pana Hańczaruka w skład Rady Nadzorczej Spółki jest kontynuacją ich współpracy ze Spółką. Życiorysy Pana Andrzeja Wrona oraz Pana Marcina Hańczaruka stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bETiTxNP