Trwa ładowanie...
Notowania

LVC ​​Wstępne szacunkowe przychody za II kw. 2021/22 roku finansowego

Zarząd LiveChat Software S.A. (“Spółka”) informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LiveChat Software (“Grupa”) w okresie lipiec - wrzesień 2021 (II kwartał roku finansowego 2021/22) wyniosły 14,34 mln USD i były o 25,9% wyższe od osiągniętych w II kwartale 2020/21 roku finansowego.
W analogicznym okresie poprzedniego roku (lipiec - wrzesień 2020) skonsolidowane przychody wyniosły 11,39 mln USD. W okresie kwiecień - czerwiec 2021 r. (I kwartał roku finansowego 2021/22) skonsolidowane przychody wyniosły 13,02 mln USD. Wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) Spółki na koniec września 2021 r. wyniosła 4,39 mln USD co oznacza wzrost o 4,3% w stosunku do stanu na koniec czerwca 2021 i o 21,6% rok do roku. Najważniejsze trendy, które wpłynęły na osiągnięty wynik to: - Wzrost wskaźnika ARPU (średni, miesięczny przychód na abonenta) głównych produktów Grupy. We wrześniu 2021 r. ARPU produktu LiveChat wyniosło 121 USD i było wyższe o ponad 9% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. ARPU ChatBot wyniosło 97,1 USD w ostatnim miesiącu kwartału, co oznacza wzrost o 25,3% w skali roku. - Wzrost liczby klientów produktów Grupy. Na koniec II kwartału 2021/22 liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 33.909 a ChatBot 2.188. - Przychody wygenerowane przez ChatBot wzrosły o 10,4% w stosunku do poprzedniego kwartału i o około 77% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych za pośrednictwem serwisów internetowych, w tym www.livechat.com, www.chatbot.com, www.helpdesk.com, www.knowledgebase.ai. Zarząd Spółki podkreśla, że przedstawione dane mają charakter szacunkowy i wstępny. Mogą więc ostatecznie różnić się od zaprezentowanych w raporcie okresowym. Począwszy od danych za IV kw. 2020/2021 publikacja raportów dot. wstępnych szacunkowych przychodów została przyspieszona w stosunku do analogicznych raportów za poprzednie okresy, co może skutkować większą różnicą w stosunku do ostatecznych wyników. W związku z tym, że Spółka generuje zdecydowaną większość przychodów w dolarze amerykańskim (USD), znaczący wpływ na ostateczne wyniki przedstawione w raportach okresowych ma kurs USD/PLN.

Inne komunikaty