Trwa ładowanie...
bEUuxXbF
Notowania
GPW: strona spółki
4.10.2021, 12:56

GPW Decyzja Zarządu Giełdy ws. podpisania z NCBR umowy na dofinansowanie prac związanych z budową systemu TeO – wielomodułowej platformy aukcyjnej przeznaczonej do kompleksowej obsługi transakcji na rynku mediowym

W nawiązaniu do raportu bieżącego 19/2021 z dnia 4 października 2021 r., Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”, „Giełda”) informuje, że 4 października 2021 r. na posiedzeniu Zarządu podjęto decyzję w sprawie podpisania z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) umowy na dofinansowanie prac związanych z budową systemu TeO – wielomodułowej platformy aukcyjnej przeznaczonej do kompleksowej obsługi transakcji na rynku mediowym.
Koszt realizacji projektu oszacowany przez GPW to 33 345 386,73 PLN (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), z czego wartość dofinansowania NCBiR to 13 338 154,67 PLN (słownie: trzynaście milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery tysiące i sześćdziesiąt siedem groszy). Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej Platformy TeO. Nowe rozwiązanie będzie przeznaczone do profilowania użytkowników odbiorników telewizyjnych oraz sprzedaży i wyświetlania targetowanych reklam w telewizji linearnej. TeO wykorzystywać będzie najnowocześniejsze technologie m.in. uczenia maszynowego i sieci neuronowych zapewniające wysoką precyzję profilowania oraz działanie systemu z minimalnymi opóźnieniami, umożliwiającymi zakup i wyświetlenie reklam w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Giełda w ramach swojej grupy kapitałowej zapewni realizację prac związanych z budową Platformy TeO. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”).

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-11-09
GPW QSr 3/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
44,12
-2,67
2021-11-04
GPW Decyzja Zarządu Giełdy w sprawie podpisania umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) na dofinansowanie projektu Polski Cyfrowy Operator Logistyczny („PCOL”)
44,58
+0,18
2021-11-03
GPW Udzielenie Towarowej Giełdzie Energii S.A. odnawialnej pożyczki do kwoty 240 mln zł
44,58
+0,09
2021-10-08
GPW Zawarcie przez Towarową Giełdę Energii umowy odnawialnego kredytu bankowego z Deutsche Bank Polska do maksymalnej kwoty 100 mln zł
44,00
+0,18
2021-10-04
GPW Decyzja Zarządu Giełdy ws. podpisania z NCBR umowy na dofinansowanie prac związanych z budową systemu TeO – wielomodułowej platformy aukcyjnej przeznaczonej do kompleksowej obsługi transakcji na rynku mediowym
41,86
+3,34
2021-10-04
GPW Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących rozpoczęcia prac nad budową systemu TeO – wielomodułowej platformy aukcyjnej przeznaczonej do kompleksowej obsługi transakcji na rynku mediowym
41,86
+3,34
2021-09-21
GPW PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
42,68
-2,72
2021-09-21
GPW Uzupełnienie o brakujące oświadczenia raportu okresowego za I półrocze 2021 roku
42,68
-2,72
2021-09-16
GPW PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
43,52
+0,18
2021-06-22
GPW Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 21 czerwca 2021 r.
48,30
+0,17
bEUuxXcn