Trwa ładowanie...
bETitbOZ
Notowania
TELESTR: strona spółki
6.10.2021, 17:22

TLS Informacja o otrzymaniu od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odpowiedzi na warunki ugody zaproponowane przez Telestrada S.A.

W nawiązaniu do Decyzji nr RLU-4/2020 wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od której Telestrada odwołała się przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i toczącej się w zakresie ustalenia warunków ugody korespondencji Zarząd Spółki informuje, że w dniu 5.10.2021 r. otrzymał Odpowiedź Pozwanego na pismo procesowe Powoda z dnia 8 września 2021 r., w którym Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że warunki ugody zaproponowane przez Telestrada S.A. nie mogą zostać przyjęte i wnosi o zakończenie negocjacji oraz skierowanie sprawy na posiedzenie Sądu.

Inne komunikaty

bETitbPH