Trwa ładowanie...
bETxzfmd
Notowania

CLC Zawarcie umowy rezerwacyjnej nabycia udziałów w 4 spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych oraz nabycia 3 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 345 MW

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu 6 października 2021 r. zawarł umowę rezerwacyjną (przedwstępną, warunkową umowę nabycia udziałów i projektów) nabycia udziałów w 4 spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych (dalej: Spółki Farmowe) oraz nabycia 3 projektów farm fotowoltaicznych (dalej: Projekty Farmowe) o łącznej mocy wszystkich projektów wynoszącej do 345 MW (dalej: Umowa).
Nabycie oraz rozliczenie nabycia Spółek Farmowych oraz Projektów Farmowych uzależnione jest od wyników badań due diligence, realizowanych na różnych etapach rozwoju Projektów Farmowych oraz projektów realizowanych przez Spółki Farmowe. Ceny za nabycie Projektów Farmowych i Spółek Farmowych zostały ustalone na zasadach rynkowych. W okresie od podpisania Umowy do podjęcia przez Columbus decyzji w zakresie nabycia Spółek Farmowych i/lub Projektów Farmowych, Columbus przysługuje wyłączność na ich zakup. Stronom Umowy przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w przypadkach i na warunkach wskazanych w Umowie, dotyczących rozwoju Projektów Farmowych lub projektów realizowanych w ramach Spółek Projektowych.

Inne komunikaty

bETxzfmL