Trwa ładowanie...
bEUwwLfV
Notowania

MLG Informacja o transakcjach na akcjach MLP GROUP S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 7 października 2021 r., do Spółki wpłynęło w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR, powiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę zobowiązaną, Członka Rady Nadzorczej Emitenta – Pana Oded Setter.
Treść powiadomienia, o którym mowa powyżej, zawiera załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załączniki

Inne komunikaty

bEUwwLgD