Trwa ładowanie...
bEStQWjV
Notowania

CLC Zawarcie kolejnego aneksu do umowy współpracy z Saule S.A oraz MVGM Property Management Poland sp. z o.o.

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 64/2021 z dn. 21 maja 2021 r., w którym poinformował o zawarciu z Saule S.A. z siedzibą w Warszawie oraz MVGM Property Management Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: MVGM) trójstronną umowę współpracy (dalej: Umowa), w której strony wstępnie ustaliły kierunkowe warunki współpracy w zakresie procesu transformacji energetycznej klientów MVGM (około 1.000 podmiotów; budżet inwestycyjny określony na 250.000.000 EUR) oraz raportu ESPI nr 82/2021 z dn. 8 lipca 2021 r., w którym poinformował o zawarciu aneksu do Umowy informuje, iż w dniu 6 października 2021 r. Strony zwarły kolejny aneks do Umowy (dalej: Aneks 2). Mocą Aneksu 2, strony ustaliły, że pomimo upłynięcia terminu na zawarcie umowy ramowej, Umowa będzie w dalszym ciągu realizowana na zasadach w niej ustalonych, a także przesunęły termin realizowanej współpracy na podstawie Umowy, celem ustalenia szczegółowych warunków współpracy pomiędzy stronami, które zawarte zostaną we właściwej umowie ramowej podpisanej do 15 listopada 2021 r. Pozostałe warunki Umowy pozostały bez zmian.

Inne komunikaty

bEStQWkD