Trwa ładowanie...
bEUTNZHF
Notowania
POZBUD: strona spółki
7.10.2021, 17:44

POZ Nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 6 października 2021 roku nabył od Sprzedających (tj. od spółki AB OVA Sp. z o.o. z siedzibą w Bieganowie oraz od dwóch osób fizycznych) łącznie 51 udziałów w spółce Elektrociepłownia Ptaszkowice Sp. z o.o. z siedzibą w Ptaszkowicach (dalej „Elektrociepłownia”), stanowiących 51% w kapitale zakładowym nabywanej spółki.
Elektrociepłownia, której pakiet kontrolny nabył Emitent, jest właścicielem nieruchomości położonej w gminie Ptaszkowice, o powierzchni 11,61ha, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy produkcyjnej i magazynowo-składowej oraz usługowej. Ponadto dla nieruchomości w 2021 roku został zatwierdzony projekt budowlany oraz wydane zostało pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej o docelowej mocy maksymalnej do 6,6 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą, a zatem nieruchomość posiada pełen potencjał do uruchomienia projektu. Dodatkowo, Elektrociepłownia prowadzi postępowanie administracyjne mające na celu uzyskanie decyzji w zakresie pozwolenia na rozbudowę inwestycji, o której mowa powyżej, na sąsiadujące nieruchomości do maksymalnej mocy 35 MW - wraz z pozwoleniem na użytkowanie instalacji o tej mocy. Spółka ma prawo do odstąpienia od każdej z zawartych umów w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku, bez podawania przyczyny. Zarząd Spółki podkreśla, że zawarcie ww. umów uznał za istotne ze względu na potencjał inwestycyjny wyżej wskazanego aktywa a transakcja wpisuje się w realizację strategii Spółki w zakresie obejmującym wejście na rynek odnawialnych źródeł energii.

Inne komunikaty

bEUTNZIn